Košické Dni Súkromného Práva I.

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Právnická fakultasi Vás dovoľuje pozvať na vedeckú konferenciuKošické Dni Súkromného Práva I.Termín : 20.-22.4.2016
Miesto : Hotel Centrum Košice
Južná trieda 2/A, 043 23 Košice
Odborný garant : prof. JUDr. Peter Vojčík,CSc.
V
ýstup z konferencie: recenzovaný zborník vedeckých prác


 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky