- Košické Dni Súkromného Práva I.

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Dôležité termíny


P
rihlášku na konferenciu odoslať:   do  31.1.2016

Termín na odovzdanie príspevku:  do   29.2.2016
/poznámka recenzovaný zborník bude vydaný ku dňu konania konferencie/ 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky